Ga naar de inhoud
Home » Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Dit is een toegankelijkheidsverklaring van Max Inclusion B.V.

Conformiteitsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definieert eisen voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren.

Het definieert drie niveaus van conformiteit: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Max Inclusion is volledig conform WCAG 2.2 niveau AA.

Volledig conform betekent dat de inhoud zonder uitzonderingen volledig voldoet aan de toegankelijkheidsnorm.

Aanvullende toegankelijkheidsoverwegingen

Hoewel het ons doel is om verbeterde bruikbaarheid, effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid voor alle gebruikers te bieden, hebben we ervoor gezorgd dat de site voldoet aan WCAG 2.2 Level AA.

Waar mogelijk en nodig hebben we ook Level AAA Succescriteria toegepast.

Stempel met tekst “WCAG 2.2 Proof”

Contactgegevens voor feedback

Hoewel we hebben geprobeerd deze site zo toegankelijk en inclusief mogelijk te maken, verwelkomen we uw feedback over de toegankelijkheid van Max Inclusion.

Laat het ons weten als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt via de volgende opties:

 • Telefoon: +31(0)20 261 2941
 • Formulier: Contact pagina
 • E-mail: info@maxinclusion.com
 • Bezoekadres: De Entree 232, 1011 EE Amsterdam
 • Postadres: De Entree 232, 1011 EE Amsterdam

Wij proberen binnen 2 werkdagen op feedback te reageren.

Maatregelen ter ondersteuning van de toegankelijkheid

Max Inclusion B.V. neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van Max Inclusion te waarborgen:

 • Neem toegankelijkheid op als onderdeel van onze missie.
 • Neem toegankelijkheid op in ons interne beleid.
 • Integreer toegankelijkheid in onze inkooppraktijken.
 • Stel een toegankelijkheidsfunctionaris en/of ombudspersoon aan.
 • Zorg voor voortdurende toegankelijkheidstrainingen voor ons personeel.
 • Wijs duidelijke toegankelijkheidsdoelen en verantwoordelijkheden toe.
 • Gebruik formele methoden voor kwaliteitsborging van de toegankelijkheid.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van Max Inclusion is afhankelijk van de volgende technologieën om te werken met de specifieke combinatie van een webbrowser en eventuele ondersteunende technologieën of plug-ins die op uw computer zijn geïnstalleerd:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Er wordt op deze technologieën vertrouwd voor conformiteit met de gebruikte toegankelijkheidsnormen.

Beoordelingsaanpak

Max Inclusion B.V. heeft de toegankelijkheid van Max Inclusion beoordeeld aan de hand van de volgende benaderingen:

 • Zelfevaluatie

Datum

Deze verklaring is opgesteld op 8 februari 2024.