Ga naar de inhoud
Home » Blog » Strategie » Aansturen van Accessibility Maturity
Home » Blog » Strategie » Aansturen van Accessibility Maturity

Aansturen van Accessibility Maturity

Man overbrugt een kloof door een lange ladder tussen bergen te beklimmen

De afgelopen twintig jaar is de wereld steeds verder gedigitaliseerd. Nu is ongeveer 40% van de mensen niet in staat om op gelijke basis mee te doen en te genieten, of helemaal niet, waardoor ze achterblijven.

De cijfers zijn de afgelopen tien jaar niet veel verbeterd, heb je enig idee waarom?

Een van de vele redenen hiervoor is een consistent gebrek aan kwaliteit in bewustzijn, kennis, vaardigheden, communicatie, ontwerpen, websites, apps en marketing.

Wat als ik je vertel dat we samen de kloven voor inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen overbruggen?

Uitdagen van de Cultuur

Organisatorische cyclus van cultuur, processen en beleid

Mensen, gebruikers, gebruikersbehoeften, digitale kwaliteit, gelijkheid, loyaliteit, innovatie en tevredenheid. Om maar een paar redenen te noemen waarom we geweldige producten en services maken voor onze gebruikers.

Maar hoe zorgen we ervoor dat alle gebruikers worden meegenomen? Met welke uitdagingen wordt een organisatie geconfronteerd bij het overbruggen van de kloof tussen echt inclusieve en toegankelijke producten?

Ogenschijnlijk eenvoudig is er een norm voor toegankelijkheid (WCAG) en een verplichting om aan de standaard te voldoen. Hoe ingewikkeld kan dat zijn?

Hoewel toegankelijkheid op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, blijkt dat iets te simplistisch te zijn.

Toegankelijkheid is moeilijk, heel moeilijk

In werkelijkheid is toegankelijkheid moeilijk, heel moeilijk. Er zijn vele uitdagingen bij het naleven van toegankelijkheidsrichtlijnen en het toepassen van standaarden is vaak erg ingewikkeld.

Gelukkig kunnen we concluderen dat er technisch gezien veel mogelijk is om producten en diensten inclusief en toegankelijk te maken. Vanuit een wetgevend perspectief wordt er zelfs van ons verwacht dat we toegankelijke producten en diensten leveren.

Iedereen binnen een organisatie heeft de belangrijke taak om bij te dragen aan inclusieve producten, en niemand uitgezonderd, dienen zij ook opgeleid te worden over dit onderwerp. Toegankelijkheid vereist ook dat processen worden veranderd. Van de eerste ideeën, vereisten en ontwerpen tot de gebruikerservaring en ontwikkeling.

“Samen kunnen we het van een must naar management brengen door ons op die processen te richten en mogelijkheden te vinden om te verbeteren.”

Jake Abma

Om 8 miljard mensen te bedienen in een steeds groter wordend technisch landschap, moet je je processen veranderen, je cultuur verrijken en waar noodzakelijk ook aanpassen.

Een Maturity Programma, Geen een Project

De zes Strategische Cycli voor toegankelijkheid

Om als organisatie echt inclusief en toegankelijk te worden, is een solide strategische aanpak nodig.

Het is onvoldoende om individuele producten in een organisatorische silo toegankelijk te maken. Het is van cruciaal belang dat een organisatie herhaalbare interne processen en methoden vaststelt om de toegankelijkheid op korte en lange termijn te garanderen. Toegankelijkheid is een programma, geen project.

Een op maturiteitsmodellen gebaseerde aanpak helpt organisaties om naleving van de Europese Toegankelijkheidswet (EAA), de Webtoegankelijkheidsrichtlijn (WAD)), Sectie 508 en meer te bereiken en te behouden. Het ondersteunt ook bij het intern en extern communiceren van inspanningen op het gebied van toegankelijkheid en hoe men in de toekomst scoort en volwassener wordt.

Het helpt organisaties te begrijpen hoe ze op een meer holistische manier volwassen kunnen worden op het gebied van toegankelijkheid en benaderingen te verkennen om uitdagingen te verminderen door middel van beleid en maturity om beter te voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen zoals WCAG.

Maturity Focus

Post-its met teksten: “ja, nee, houden, hoe” en focus op “Weet niet”.

Focus voor het overzicht, de gap-analyse en de roadmap van een maturiteitsmodel zijn onder andere:

 • De reden waarom
 • Business cases
 • Doelen
 • Policies
 • Development life cycle
 • Activiteiten
 • Rechtvaardigingen

Concrete voorbeelden bestaan uit het bieden van beleid en verklaringen, ondersteuning en naleving, het opzetten van een toegankelijkheidscommunity, het introduceren van een Accessibility Champion Model, bewustwordingssessies en meetups, training, audits en het promoten van inclusieve testbenaderingen.

“Met tientallen jaren ervaring op dit gebied en jullie hulp kunnen we dit programma realiseren.”

Jake Abma

Samenwerken

Vrouw staand voor tafel met andere mensen zittend en samenwerkend

Het sturen van toegankelijkheid in een organisatie vereist betrokkenheid en steun van het management. Verandering kost tijd en vooruitgang zal een stap-voor-stap proces zijn.

Verwachtingen om het proces te versnellen moeten de kans krijgen:

 • Zorg voor steun van het management en managers
 • Vroegtijdige gesprekken over de waarde van een toegewijd team
 • Een Accessibility Champions Model opzetten en de kampioenen publiekelijk prijzen
 • Meetups organiseren voor inclusiviteit, toegankelijkheid en prestaties
 • Inbedden van structurele training op maat voor functies
 • Ervaring met ondersteunende technologie en programmeer- en testtechnieken voor toegankelijkheid
 • Tools en dashboards verkennen en integreren voor inzicht in toegankelijkheid
 • Toegankelijkheid deel laten uitmaken van de QBR- of OKR-processen
 • Focus op het gesprek over toegankelijkheid als iets wat wettelijk/reglementair noodzakelijk is en niet als iets wat “leuk is om te hebben”.

De uitdagingen zullen erg hoog zijn, de beloning nog hoger!

Waarom Max Inclusion

We begeleiden en mentoren organisaties om ISO 30071-1 Ready te worden en helpen hen te groeien in inclusieve principes en een gebruikersgerichte mentaliteit door middel van hulp bij het verbeteren van processen, wat resulteert in het creëren van meer impact.

Het bieden van ondersteuning in strategie voor training, beleid, governance, audits en adviesdiensten helpt bij het creëren van een strategie om echte voordelen te behalen uit toegankelijkheid op de meest kostenefficiënte manier.

Ons team heeft tientallen jaren ervaring in strategische toegankelijkheid en we zijn lid van de W3C WCAG Working Group.