Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Max Inclusion B.V., gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.maxinclusion.com

Max Inclusion B.V.
De Entree 232
1101 EE Amsterdam

Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via support@maxinclusion.com

Een kluis waarin we uw privacy bewaren

Persoonlijke gegevens

Max Inclusion B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Persoonlijke gegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die actief door jou worden verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel op deze website, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een groter netwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Max Inclusion B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Onze website en/of service heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16.

We raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@maxinclusion.com, dan verwijderen we deze informatie.

Doel en rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Max Inclusion B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal
 • Contact met je opnemen per telefoon of e-mail wanneer dit nodig is om onze diensten uit te voeren.
 • Je op de hoogte brengen over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Max Inclusion B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Max Inclusion B.V.) tussen zit. Max Inclusion B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • HubSpot
 • Google Tag Manager

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens

Max Inclusion B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonlijke gegevens:

 • Alle persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Max Inclusion B.V. deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

We sluiten een gegevensverwerkingsovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens namens ons verwerken om een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen.

Max Inclusion B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Max Inclusion B.V. kan uw persoonsgegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming aan andere derden verstrekken.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Max Inclusion B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt.

De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en het gebruiksgemak van de website. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden uw voorkeuren. Met deze cookies kunnen we onze website ook optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Bovendien kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Max Inclusion B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt.

Max Inclusion B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit om de website goed te laten functioneren en om je voorkeuren te onthouden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we inhoud en advertenties op maat kunnen aanbieden.

We hebben je tijdens je eerste bezoek aan onze website geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd om ze te plaatsen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens openen, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account.

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf.

U hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u ons kunt vragen om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u gespecificeerde organisatie te sturen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of andere vragen/opmerkingen hebt over de gegevensverwerking, stuur dan een gedetailleerd verzoek naar support@maxinclusion.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je foto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. Max Inclusion B.V. zal direct, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Max Inclusion B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

Max Inclusion B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@maxinclusion.com.