Ga naar de inhoud
Home » Onze Methodologie » Wat is ISO 30071-1

Wat is ISO 30071-1

ISO 30071 is een norm ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) met de titel “ISO 30071-1, ontwikkeling van toegankelijkheid van gebruikersinterfaces“.

Deze norm hanteert een alomvattende aanpak voor het waarborgen van de toegankelijkheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door instructies te geven voor het implementeren van ICT-toegankelijkheid op zowel organisatorisch als systeemontwikkelingsniveau.

Het biedt richtlijnen voor de bouw en het onderhoud van ICT-systemen (inclusief producten en diensten) die geschikt zijn voor een breed scala aan gebruikers, waaronder gehandicapten en ouderen, en helpt te voldoen aan bijv. Europese toegankelijkheidswet (EAA),de Richtlijn Webtoegankelijkheid (WAD),, Section 508en meer.

Dit document is van toepassing op alle soorten organisaties en omvat verschillende ICT-systemen en de resultaten van convergerende en opkomende technologieën binnen een organisatie.

Boek van ISO 30071-1 Ontwikkeling van toegankelijkheid van gebruikersinterfaces

De reden waarom ISO 30071-1 belangrijk is

Het stelt hele organisaties in staat om uit te blinken in inclusief ontwerp en helpt productteams bij het implementeren van toegankelijkheidsnormen tijdens het productontwikkelingsproces.

Organisatorische Ondersteuning

 1. Strategie ontwikkelen om tastbare voordelen op het gebied van toegankelijkheid te behalen.
 2. Verzekeren van een inclusieve aanpak voor verschillende digitale producten.
 3. Evalueren van toegankelijkheidsrisico’s en impact op budgetten.
 4. Toegankelijke interne en externe digitale tools verwerven.
 5. Probleemloze uitbesteding aan derden vergemakkelijken.

Product Begeleiding

 1. Rekening houden met de verschillende doelen en doelgroepen van producten.
 2. Richtlijnen gebruiken voor het maken van digitale applicaties.
 3. Toegankelijkheid integreren in sprint- en testplanning.
 4. Ervoor zorgen dat technische enablers toegankelijkheid kunnen leveren.
 5. Toegankelijkheidsoplossingen effectief prioriteren.
 6. Toegankelijkheidsverklaringen ontwikkelen om potentiële lanceringsrisico’s te beperken.

Organisatie Policy

Verantwoordelijkheden en documentatie die toegankelijkheid inbedden.

 • Inhoud van de Policy
 • Doelen creëren
 • Toegankelijkheid Toevoegen
 • Controlepunten om te monitoren

Systeempolicy

Toegankelijkheid integreren in de Development Life Cycle

 • Rekening houden met toegankelijkheid
 • Gerechtvaardigde beslissingen
 • Verzekeren in de levenscyclus
 • Logboeken en Verklaringen

Activiteiten

Activiteiten op het gebied van systeemontwikkeling of inkoop.

 • Potentiële Gebruikers
 • Doelen, Taken, Behoeften
 • Vereisten, Aanpak
 • Communicatie

Hoe je wint in Digitale Toegankelijkheid met ISO 30071-1

Investeren in digitale toegankelijkheid is een morele verplichting maar tegelijkertijd een slimme zakelijke beslissing.

In het huidige digitale tijdperk, waarin technologie bijna elk aspect van ons leven domineert, is digitale toegankelijkheid een cruciale overweging geworden voor organisaties.

Waarom zou je investeren in digitale toegankelijkheid?

Toegankelijkheid is niet alleen goed voor mensen met een handicap, ouderen en andere diverse gebruikers, maar voor iedereen!

Hoe te winnen op het gebied van digitale toegankelijkheid met ISO 30071-1

Zes belangrijke voordelen waarom ISO 30071-1 uw bedrijf zal verbeteren

Het benadrukken van de key voordelen waarom bedrijven prioriteit moeten geven aan en investeren in digitale toegankelijkheid.

 1. Uitbreiding Klantenbestand
 2. Naleving van Wet- en Regelgeving
 3. Ethisch en Sociaal Engagement
 4. Innovatie en Creativiteit
 5. Concurrentievoordeel
 6. Verbeterde Gebruikerservaring
6 Key redenen om te investeren in digitale toegankelijkheid

We helpen organisaties

Gap-Analyse

Inzicht in de huidige status van de cultuur en processen van uw organisatie door middel van een evaluatie van de relatieve prestaties bij het leveren van inclusieve en toegankelijke producten en diensten.

Maturity Progress

Het is onvoldoende om individuele producten in een organisatorische silo toegankelijk te maken. Het is van cruciaal belang dat een organisatie herhaalbare interne processen en methoden vaststelt.

Toegankelijkheidaudits

Toegankelijkheidsaudits geven inzicht of het reeds gebouwde product voldoet aan de wereldwijde standaard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Mogelijk maken van maturity top down

“De technologie die de meeste informatietechnologie toegankelijk maakt bestaat al zeker tien jaar, dus waarom is nog niet alle IT toegankelijk?

Eén van de belangrijkste boosdoeners is het gebrek aan toewijding aan IT-toegankelijkheidsbeleid, planning, procesintegratie en andere factoren die de organisatiebrede toegankelijkheid en volwassenheid van bovenaf stimuleren.”

Jeff Kline
Strategisch Adviseur