Ga naar de inhoud
Home » Onze Methodologie » Toegankelijkheidaudits

Toegankelijkheidaudits

Toegankelijkheidaudits geven inzicht of het reeds gebouwde product voldoet aan de wereldwijde standaard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Dit is vaak al te laat omdat het product al is gebouwd, maar er zijn verschillende motivaties om een audit te willen, zoals:

  1. Ervoor zorgen dat de standaarden worden nageleefd tijdens het planningsproces van de lancering.
  2. Klantervaringen verbeteren om bedrijfsdoelen te bereiken.
  3. De potentiële risico’s van juridische acties evalueren.
  4. De bruikbaarheid van uw digitale tools evalueren voor uw werknemers die op afstand werken.

Hoewel we geloven dat audits eerder een noodzaak zijn dan een oplossing om toegankelijke producten te maken, is de ervaring van de klant van het grootste belang en de belangrijkste factor om toegankelijkheid te garanderen.

Hoewel naleving van de normen die worden vereist door de European Accessibility Act (EAA), de Web Accessibility Directive (WAD), Section 508en meer, essentieel is, is dit slechts één aspect van toegankelijkheid. We begrijpen de uitdagingen waarmee bedrijven te maken hebben en daarom leggen onze auditrapporten en discussies niet alleen de nadruk op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, maar geven we ook advies over het prioriteren van oplossingen.

Deze aanpak is erop gericht om de klantervaring te maximaliseren en tegelijkertijd de juridische risico’s te minimaliseren.

Spreadsheet Toegankelijkheidsaudit

Drie soorten Audits

In de loop der jaren heeft Max Inclusion inzichten opgedaan om toegankelijkheidsaudits uit te voeren.
Onze uitgebreide ervaring heeft ons in staat gesteld om drie verschillende soorten audits te creëren.

Live Audits

Een interactieve sessie van twee halve dagen op afstand waarbij een toegankelijkheidsexpert de bruikbaarheid van uw digitale product, campagne of tool evalueert.

Onze expert werkt samen met uw team om de unieke ervaringen van personen met een handicap tijdens de belangrijkste key user journey(s) van het product te begrijpen.

Deze sessie bevordert leren en open discussies terwijl toegankelijkheidsproblemen worden geïdentificeerd en aangepakt.

Korte Audits

Een beknopte evaluatie uitvoeren van de belangrijkste flows op uw website of applicatie

We geven een korte beoordeling waarin we de kritieke punten benadrukken waar deze overeenkomen met of afwijken van de WCAG 2.1/2.0 AA-richtlijnen.

Daarnaast zullen we je de redenen en acties geven om de problemen op te lossen of te rechtvaardigen.

Volledige Audits

Een uitgebreide evaluatie uitvoeren van een vooraf bepaalde set pagina’s op uw website of applicatie

We zullen een gedetailleerde beoordeling geven waarin we aangeven op welke gebieden ze overeenkomen met, of afwijken van, de WCAG 2.1/2.0 AA-richtlijnen.

Daarnaast zullen we je een actieplan met prioriteiten geven om alle geïdentificeerde problemen op te lossen en de naleving te verbeteren.

Aansturen van Accessibility Maturity

De afgelopen twintig jaar is de wereld steeds verder gedigitaliseerd. Nu is ongeveer 40% van de mensen niet in staat om op gelijke basis mee te doen en te genieten, of helemaal niet, waardoor ze achterblijven.

Wat als ik je vertel dat we samen de kloven voor inclusiviteit en toegankelijkheid kunnen overbruggen?

De cijfers zijn de afgelopen tien jaar niet veel verbeterd, heb je enig idee waarom?

Een van de vele redenen hiervoor is een consistent gebrek aan kwaliteit in bewustzijn, kennis, vaardigheden, communicatie, ontwerpen, websites, apps en marketing.

Man overbrugt een kloof door een lange ladder tussen bergen te beklimmen

We helpen bij de ontwikkeling van
je toegankelijkheidsplan

“We raden organisaties aan om te voorkomen dat ze hun eigen plan voor audits, training en hulpmiddelen opstellen en vervolgens op zoek gaan naar assistentie.

Op basis van onze professionele ervaring kunnen we helpen bij het ontwikkelen van het plan, te beginnen met een benchmark.

De WHY achter het plan met bewijs om de onderliggende beweegredenen te ondersteunen.”

Jake Abma
Oprichter en CEO