Ga naar de inhoud
Home » Blog » Max Inclusion » Ons logo “The Seed of Life” en waar het voor staat
Home » Blog » Max Inclusion » Ons logo “The Seed of Life” en waar het voor staat

Ons logo “The Seed of Life” en waar het voor staat

De Vitruviaanse Man van Leonardo da Vinci in The Flower of Life

De Seed of Life heeft een universele betekenis als representatie van creatie.

Ingebed in de Flower of Life, een eeuwenoud symbool, ligt een veelomvattende kosmologie van bewustzijn gecodeerd in dit unieke geometrisch zaad. De naam alleen al geeft onmiddellijk inzicht in de diepgaande betekenis en het doel ervan.

Het creëren van een evenwichtige wereld waarin toegankelijkheid en inclusiviteit de boventoon voeren is de kern van Max Inclusion.

Eeuwenoud Symbool

De Seed of Life bestaat al minstens 6.000 jaar en boeide de geest en verbeelding van heilige mannen, filosofen en wetenschappers in verschillende beschavingen, van Egypte tot India, van Griekenland tot Italië, tot in de moderne tijd.

Grote denkers als Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Pythagoras en Nikola Tesla waren gefascineerd door dit symbool en spendeerden hun hele leven aan het ontrafelen van een van de oudste symbolen in de menselijke geschiedenis.

Het 8ste Principe “Zorg”

Het logo “The Seed of Life” van Max Inclusion

De algemene Principes van de Natuurwetten worden uitgedrukt door 7 onderliggende basisprincipes plus een 8ste, of verborgen, principe. Dit is een allesomvattend principe dat ook wel ‘het verloren principe’ wordt genoemd.

Het is het 8ste, of laatste principe, en het is datgene wat aanwezig moet zijn om welke verandering dan ook te manifesteren.

Verandering is wat we nastreven bij Max Inclusion: verandering in zowel processen als de cultuur van de organisatie zelf.

Het is het generatieve principe dat de schepping beheerst, dat de causale factor is die in werking treedt en het resultaat genereert dat we zeggen te willen.

Maar wat is de echte term hiervoor? De meeste mensen zouden zeggen dat het ‘Liefde’ is, maar het generatieve principe is ‘Zorg’. Dit is anders dan mededogen of liefde.

Zorg genereert je ervaring!

  • Waar geef je aandacht aan en helpt je groeien?
  • Waar richt je je op?

Voor Max Inclusion staat Zorg gelijk aan gelijkheid en een inclusieve wereld voor iedereen zonder uitzondering; alle kleuren doen ertoe!

Want waar je je op richt, is wat uiteindelijk gegenereerd wordt, gecreëerd en groeid.

Het 8ste Principe

De natuurwet wordt uitgedrukt door 7 onderliggende basisprincipes, plus een 8e principe dat de andere 7 samenbindt, het “Zorg” principe.

Deze principes vormen een meestersleutel waardoor universele wijsheid wordt onthuld, inclusief de vereisten om te verkrijgen wat we verlangen.

Hoe het werkt

Het 8ste Principe, het hart (zorg), verstand (kennis), lef (actie)

Het “verloren” principe is de dynamiek van “Zorg”. Wat ons dagelijks bezighoudt, is de drijvende kracht achter onze gedachten en handelingen. Daarom kan Zorg gezien worden als de ultieme generator van de kwaliteit van onze ervaring.

Dit principe wordt ook wel het Generatieve Principe genoemd. Het woord generatief is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘genere’, dat “creëren” betekent.

Wat moeten we ontwikkelen? Het hart, de geest, lef, in die volgorde, maar Zorg komt op de eerste plaats. Je moet er voldoende om geven om het te weten, om de kennis te ontwikkelen. Dan moet je ernaar handelen en het in praktijk brengen, het toepassen. Dus dat is de volgorde, het hart (zorg), geest (kennis), lef (actie), dat zijn de stappen.

Alle drie moeten op hun plaats zijn, dat is wat Eenheidsbewustzijn is. Het verenigt emoties en handelingen, de drie aspecten van bewustzijn.

Wat we zeggen, wat we denken, hoe we ons voelen, hoe we handelen, dat is eenheidsbewustzijn.

De Zeven Principes van de Natuurwetten

De 7 Principes van de Natuurwet

De natuurwet wordt uitgedrukt door zeven basisprincipes, de Principes van Hermes. Deze zeven principes verklaren de basiswetten die op de hele schepping van toepassing zijn.

Het creëren van een solide strategische aanpak is volgens Max Inclusion een fundamentele sleutel tot succes.

Als je eenmaal de universele wetten leert gebruiken, zul je de sleutel in handen hebben tot de kunst van mentale transmutatie. Het 8ste principe dat de andere zeven samenbindt is ‘Zorg’

De bron van de Principes van Hermes is de wijze Hermes Trismegistus. In het oude Griekenland werd Hermes beschouwd als een boodschapper van de goden. Hij bracht de wijsheid van de goden naar de mensheid. In het oude Egypte stond hij bekend als Thoth, de schriftgeleerde van de goden.

  1. Het Principe van Mentalisme
  2. Het Principe van Correspondentie
  3. Het Principe van Trilling
  4. Het Principe van Polariteit
  5. Het Principe van Ritme
  6. Het Principe van Oorzaak en Gevolg
  7. Het Principe van Gender

Alle principes moeten in balans zijn om te kunnen gedijen en te kunnen zorgen.

Geometrisch Figuur

Flower of Life met de Seed of Life erin

De Flower of Life, een eeuwenoud geometrische figuur, is nu bekend onder een hedendaagse naam. Het bestaat uit zeven cirkels die elkaar overlappen en allemaal dezelfde diameter hebben.

Binnen de zevende cirkel zijn zes kleinere cirkels gelijkmatig verdeeld, terwijl twaalf grotere cirkels de hele figuur omringen, wat resulteert in een rozet met achttien lensvormige bloemblaadjes.

In de kern ligt de Seed of Life, dat een grote betekenis heeft in de heilige geometrie. Cirkels symboliseren cycli en omvatten verschillende aspecten

In deze context worden de zeven cirkels vaak geassocieerd met De Zeven Principes van de Natuurwetten, ook bekend als de zeven Principes van Hermes, maar ook met de zeven dagen van de schepping, waarbij elke cirkel een andere fase in de vorming van het universum vertegenwoordigt.

De overlapping van deze cirkels duidt op de onderlinge verbondenheid van deze gebeurtenissen, wat illustreert dat ze niet op zichzelf staan, maar juist nauw met elkaar verbonden zijn en op elkaar voortbouwen.

Organisatorische kansen

Over het algemeen kan het toepassen van de ISO 30071-1 richtlijn voor digitale toegankelijkheid organisaties een aantal voordelen bieden, van een betere wettelijke naleving en een groter publieksbereik tot een betere reputatie en gebruikerservaring.

Het is een essentiële stap in de richting van het creëren van een inclusieve digitale aanwezigheid die ten dienste staat van alle gebruikers, ongeacht hun capaciteiten en vaardigheden.

Bij Max Inclusion zijn we toegewijd aan bedrijven en organisaties die hun doelen willen bereiken met behulp van het beste raamwerk dat er is: ISO 30071-1

Organisaties moeten altijd rekening houden met alle gebruikers