Ga naar de inhoud
Home » Blog » Bewustwording » Organisatorische Toegankelijkheids Bewustzijn
Home » Blog » Bewustwording » Organisatorische Toegankelijkheids Bewustzijn

Organisatorische Toegankelijkheids Bewustzijn

Een jonge zakenman houdt een whiteboard vast met de tekst ‘Hoe u organisatorisch bewustzijn kunt verwerven’.

Bewust zijn van de behoeften van mensen met een handicap en ouderen en van de manier waarop zij digitale producten gebruiken, is een goed begin om inclusiever te worden.

Maar wat betekent dat voor jouw organisatie? Welke voordelen en inzichten moet je verwerven? Wie en hoe moeten medewerkers betrokken worden? En welke veranderingen moet je doorvoeren om succesvol te transformeren?

Wanneer je je werkelijk bewust bent van de voordelen en perspectieven die toegankelijke producten bieden, zullen de volgende stappen om het gevoel van overweldiging te overwinnen en een begin te maken met het verankeren van organisatorische veranderingen, vanzelf komen (met een beetje hulp). Kansen en uitdagingen zullen duidelijk worden en ook wat er opgelost moet worden.

Dit biedt een duidelijk WHY voor toegankelijkheid en inclusiviteit, en samen met een Gap-Analyse (het HOW) wordt het WHAT bepaald om alles succesvol te verankeren en stap voor stap inclusiever te worden.

Wat zijn de organisatorische uitdagingen?

De fundamentele thema’s van toegankelijkheidsbewustzijn blijven ongewijzigd:

 1. Grijp begrip en barrières die je tegenkomt
 2. Operationele Winst en Toegepast Begrip
 3. Veranderingen Verankeren voor Processen en Medewerkers

Max Inclusion Bewustzijnsmodel

Bewustmakingscyclus: Intro Toegankelijkheid, De Uitdaging, Voordelen, Inzichten, Organisatie, Creatie

Onze aanpak is gebaseerd op praktijkervaring waarbij de mens centraal staat, verantwoordelijkheden worden verankerd en processen strategisch worden uitgedaagd.

De redenen achter de verschillende prestatieniveaus van organisaties en individuen zijn het gebrek aan begrip van de voordelen en het verkrijgen van inzicht in hoe je deze kunt toepassen op basis van jouw organisatiedoelstellingen.

De voortdurende modellering is gebaseerd op een alomvattend begrip van:

 1. Verruim het denken en inspireer medewerkers met stimulerende communicatie in een comfortabele sfeer.
 2. Het voordeel van de uitkomst van business cases in combinatie met de klantbehoefte.
 3. Aandacht voor de systemen, tools en trainingen om de voortgang te ondersteunen en te monitoren.

Jij kan Bewustwording Creëren…

…door samen met onze hulp het voortouw te nemen bij het benadrukken van het belang ervan voor het personeel, door de redenen en voordelen bekend te maken, en door de gedeelde verantwoordelijkheid te communiceren.

Het wordt aanbevolen dat organisaties vermijden om hun eigen plan voor audits, training en tools op te stellen, gevolgd door het zoeken naar hulp. We kunnen helpen het plan te ontwikkelen door te beginnen met een analyse van de WHY achter het plan en bewijs te leveren ter ondersteuning van de onderliggende grondgedachte.

“Bewustzijn leidt tot verandering… en dit is wat je moet weten.”

Jake Abma

Samen kunnen we het belang ervan benadrukken en effectief samenwerken, waarbij we het gemeenschappelijke doel overbrengen.

De 3 Segmenten van Organisatiebewustzijn

De 3 Segmenten van de Organisatiebewustzijns Cyclus

Het creëren van een zeer bewuste, verstandige en zorgzame werkplek.

 1. Intro tot Toegankelijkheid en De Uitdaging
 2. Voordelen en Inzichten
 3. Organisatie en Creatie

1. Intro Toegankelijkheid De Uitdaging

Het begint hier allemaal, met een erkenning van het belang en de reikwijdte van toegankelijkheid en inclusiviteit. Te vaak worden deze cruciale aspecten over het hoofd gezien, wat leidt tot mislukte initiatieven en het in stand houden van onbewuste vooroordelen. Maar wat als we dat konden veranderen?

Stel je een wereld voor waarin iedereen gelijke toegang heeft tot kansen, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten. Dit is niet alleen een droom; het is een doel dat we samen kunnen bereiken. Door mensen duidelijk te informeren over het belang van toegankelijkheid en inclusiviteit kunnen we onbewuste vooroordelen ontkrachten en positieve verandering teweegbrengen.

Er is veel vraag naar toegankelijkheidsvaardigheden en deze worden steeds belangrijker in het huidige concurrentielandschap. Het vermogen om de voordelen, barrières en urgentie van een bepaalde situatie te onderkennen, is cruciaal voor het grijpen van kansen.

Terwijl organisaties ernaar streven om aan de nieuwe kwaliteitsnorm te voldoen en hun reputatie te behouden te midden van hevige concurrentie, worden ze geconfronteerd met juridische druk om naleving te garanderen. Het is essentieel om voorrang te geven aan preventie boven genezing om potentiële risico’s en uitdagingen te beperken.

Resultaten: Het snel identificeren van de kans en het mobiliseren van de urgentie eromheen is de sleutel tot een bewuster en inclusiever toegankelijkheidsbewustzijn.”

De uitdaging ligt in het overwinnen van onbewuste vooroordelen en het vermijden van onnodige belemmeringen voor werknemers door hen uit te rusten met de middelen om de verwachtingen te overtreffen. Dit houdt in dat alle kenmerken worden aangepakt die werknemers waarnemen, maar worden gehinderd door budgetbeperkingen, gebrek aan capaciteiten en verantwoordelijkheid, en vereist organisatorische betrokkenheid, investeringen in gap-analyse en integratie in processen.

2. Voordelen en Inzichten

Persoon met een loep in zijn hand die naar tekst op de vloer kijkt met de tekst ‘Voordelen en inzichten’.

Met nadruk op het belang van waarde en mogelijkheden, voordelen omvatten alles wat helpt bij het boeken van kansen, ongeacht de omvang ervan.

Deze voordelen kunnen zich manifesteren als doelstellingen, voordelen, rendement, drive, waarde, inspiratie en meer. De psychologische impact van deze voordelen en hun uitgebreide waarde hebben een aanzienlijke invloed en spelen een cruciale rol.

Het is essentieel voor belangrijke besluitvormers om het potentieel te benutten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat medewerkers worden aangemoedigd om initiatieven te organiseren die waardevolle inzichten opleveren vanuit de verschillende gezichtspunten van klanten.

Door deze inspanningen een diepere betekenis en doelstellingen te geven, de nadruk te leggen op motivatie en de perspectieven te verbreden, kunnen opmerkelijke prestaties haalbaar worden gemaakt.

Resultaten: Het zien van de grote kansen onthult belangrijke trends en kansen op het gebied van toegankelijkheid voor strategische groei binnen de markt, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor substantiële winsten en marktconcurrentievermogen, waardoor de weg wordt geëffend voor buy-in en budget.”

Bedrijfs- en klantinzichten zijn de drijvende kracht achter het succes van de organisatie en de tevredenheid van gebruikers. Bedrijfsinzichten geven prioriteit aan organisatiedoelen zoals kostenreductie en het benutten van quick wins. Maar ook het op één lijn brengen van doelen en winsten, terwijl de motivatie wordt bevorderd en certificering wordt behaald. Klantinzichten zijn gericht op het begrijpen van gebruikersbarrières en het prioriteren van toegankelijkheid, terwijl het waarderen van diverse perspectieven en het specificeren van behoeften om gebruikerservaringen te verbeteren.

Ondertussen werken werknemers en senior leiders samen om kennislacunes te overbruggen en enthousiasme te wekken. Dit stimuleert innovatie in alle rollen door de nadruk te leggen op effectieve communicatie en inclusiviteit.

3. Organisatie en Creatie

Een zakenman rent als eerste onder collega’s over de finish van een atletiekbaan.

Met een nieuw bewustzijn en frisse inzichten kunnen gezamenlijke inspanningen worden gericht op gecoördineerde activiteiten.

Door deze initiatieven snel en effectief te ontwerpen en uit te voeren, kan uw visie tastbare realiteit worden. Deze initiatieven moeten overdraagbaar, wenselijk, haalbaar en eenvoudig zijn en een levendig beeld van succes schetsen.

Nu is het tijd voor actie. Bewustzijn moet worden omgezet in uitvoerbare stappen en initiatieven onder leiding van een diverse groep medewerkers, met validatie van senior leiders die uw kansen vooruit helpen.

Geef prioriteit aan toegankelijkheid door deze vroeg in processen te integreren en uitgebreide interne begeleiding te bieden voor tools, documentatie en training.

Resultaten: Bewustwording in het toegankelijkheidsproces gaat minder over het genereren van gloednieuwe ideeën en meer over het slechten van barrières om de reeds bestaande manier van werken te verbeteren.

Door een overtuigende visie te omarmen en prioriteit te geven aan de veiligheid van medewerkers, stimuleer je actieve deelname aan het naadloos integreren van toegankelijkheid in elk proces. Het benadrukken van het belang van de rol van ieder individu door duidelijke verantwoordelijkheden te bieden en onmiddellijke actie aan te moedigen, terwijl een cultuur van samenwerkend teamwerk en effectieve communicatie wordt bevorderd.

Het creëren van een comfortabele werkomgeving staat voorop, geleid door organisatorisch bewustzijn en bestuur op maat gedurende het gehele toegankelijkheidstraject. Implementeer het shift left-principe en zorg ervoor dat toegankelijkheid vanaf het begin van de ontwerpfase prioriteit krijgt. Met een toegewijde focus om de toegankelijkheid in alle systemen uitgebreid aan te pakken en ondersteund door de juiste ondersteuning bij elke stap.

Bewustwording is een onderdeel van de Max Methodologie voor Toegankelijkheid

Bij Max Inclusion hebben we een holistische aanpak ontwikkeld om organisaties toegankelijker en inclusiever te maken. Hier zijn de zes cycli:

 • Organisatorisch Bewustwording
 • Voordelen
 • Gap-Analyse
 • Strategie
 • Change Management
 • Volwassenheid

Het zorgt ervoor dat alle organisaties, ongeacht hun bestaande capaciteiten, de verwachtingen kunnen overtreffen en verandermanagementprocedures naadloos kunnen toepassen binnen hun reeds gevestigde cultuur.

Dit dient als opstap naar de Zes Strategische Cycli en als een solide ontwikkeling van een eerste plan, gevolgd door een vernieuwde strategie.

De Max Methodologie voor Toegankelijkheid